ارتباط با ماارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مديريت و كاركنان


 مديريت
طبقه دوم
دكتر سعيد شفيعيون
                           رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد
                           پست الكترونيكي: saeid.shafieioun@gmail.com
                           تلفن: 37933185   
 
 
ژاله فاضلي
                 معاون كتابخانه مركزي و مركز اسناد
                           تلفن: 37932186
 
 
فهيمه ماهراني
مسئول دفتر كتابخانه مركزي و مركز اسناد، رابط طرح امانت بين كتابخانه اي
                       تلفن: 37933185    
 
 
                                                        عضويت و تصفيه حساب، راهبر اجرايي نرم افزار كتابخانه
                                                                        طبقه پنجم
سمانه گوهري
 مسئول بخش عضويت و تصفيه حساب، راهبر اجرايي نرم افزار كتابخانه هاي دانشگاه
                                       تلفن: 37932085
 
 
                سازمان دهي منابع چاپي و الكترونيكي فارسي و لاتين 
              طبقه پنجم
ربابه صمدي
مسئول بخش سازمان دهي منابع چاپي و الكترونيكي
               
    تلفن:37932182
 

شيرين خليفه سلطاني
  كارشناس بخش سازمان دهي منابع چاپي و الكترونيكي                          
                        تلفن: 37932182
 
 
  
    
 
 
 
 
همدم نوروزي
 كارشناس بخش سازمان دهي منابع چاپي و الكترونيكي
                        تلفن: 37933190
 
 
اعظم خراساني
 كتابدار بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي
                        تلفن: 37933190
 
 
 رويا خدادوستان
 كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي
                             تلفن: 37933190
 
 
فاطمه مهدي
 كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي
                        تلفن: 37932085
 
                              
                                                                   آماده سازي كتب فارسي و لاتين
                                                                                 طبقه پنجم
پروانه فرازبخت
                       كارشناس بخش آماده سازي
                    تلفن : 37934165
 
                                                            


 
 
 
 
 
 
             ناهيد مرادي
كارشناس بخش سفارشات و پايگاه ها
                                     تلفن: 37934264
                                
 
بخش مرجع و پايان نامه ها
نيم طبقه اول
     
صديقه رمضاني
                  مسئول بخش مرجع و پايان نامه ها
                           تلفن: 37933182
 
 
   
 
 
 
 
 
 هاجر پيرزاهد 
كارشناس بخش مرجع و پايان نامه ها
                             تلفن : 37933171 
 
  
زهرا ابراهيمي
                كارشناس بخش مرجع و پايان نامه ها
                            تلفن: 37933171 
 
 
 
بخش امانت (طبقه همكف)
مخزن فارسي (طبقه چهارم)
 
 سيدحسن طباطبايي
                                مسئول بخش امانت
                                 تلفن: 37932187   
 
 
عبدالمهدي رجايي
                             كارشناس بخش امانت
                               تلفن: 37932187
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
مريم اكبري
كارشناس بخش امانت، كارشناس بخش آموزش و پژوهش
 تلفن: 37932181   
 
 
سيما محمدي
                         كارشناس بخش امانت
                          تلفن: 37932181 
 
 
محبوبه جعفرخاني
                        كارشناس بخش امانت
                              تلفن: 37932181
 
نرگس محمدزماني
                         كتابدار بخش امانت
                               تلفن: 37932181
                                                    
 

فرزانه عزيزي                  
                            كارشناس بخش امانت                               
                            تلفن: 37932181
 
 
افتخارالسادات مبلغ
                              كتابدار بخش امانت
                         تلفن: 37932181
 
 
مهدي ابراهيمي اردستاني
                 كارشناس بخش امانت (مخزن لاتين: طبقه پنجم)
                           تلفن: 37933178
 
 
بخش اسناد و نسخ خطي
نيم طبقه اول زيرزمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دكتر سيدمسعود سيدبنكدار
                      مسئول بخش تالارموزه و نسخ خطي
                                تلفن: 37933189
 
 
 
 
 
 
مريم اقارب پرست
                      كارشناس بخش اسناد و نسخ خطي
                              تلفن : 37933189
 
 
                                                                                                                                         بخش ثبت
                                                                                                                                         طبقه پنجم
حسن جعفري
                               كتابدار بخش ثبت
                              تلفن: 37933181
 
 
 
 
1397/08/12 تاریخ به روزرسانی:
15266 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal