تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
header
تعريف ضمانت نامه و انواع آن

ضمانت نامه ها

 

تعريف ضمانت نامه :

ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مي گيرد كه در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوي ضمانت خواه با اعلام ذينفع قبل از انقضاي سررسيد ضمانت نامه، بانك مبلغ مذكور را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.

اركان ضمانت نامه :

 • متقاضي (مضمون عنه) يا ضمانت خواه
 • ذينفع (مضمون له)
 • ضامن (ضمانت كننده)
 • وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
 • موضوع ضمانت نامه
 • سررسيد (روز پايان ضمانت نامه)

انواع ضمانت نامه:

ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده:

شركتها ،سازمانها و موسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژهاي خود يا تامين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. اشخاص شركت كننده در مناقصه و يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع كار فرما ضبط گردد.

 

ضمانت نامه ها

 

انواع ضمانت نامه:

 

ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده:

شركتها ،سازمانها و موسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژهاي خود يا تامين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. اشخاص شركت كننده در مناقصه و يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع كار فرما ضبط گردد.

 

ضمانت نامه حسن انجام تعهد :

اين نوع ضمانت نامه براي تضمين انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل  مضمون له (ذينفع) صادر مي گردد.(متداول ترين اين نوع ضمانت نامه ها تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از امضاء پيمان است.)

ضمانت نامه پيش پرداخت :

براي شروع عمليات موضوع  پيمان، جهت تجهيز كارگاه و يا تكميل تجهيزات معمولا كًارفرما درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار تحت عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه اي تحت همين عنوان پرداخت مي نمايد و اين ضمانت نامه به موازات پيشرفت كار و تهيه صورت وضعيت مرتباً از سوي كارفرما كاهش مي يابد.

 

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان:

كارفرما براي اطمينان از صحت اجراي كار، مبالغي را به عنوان تضمين حسن اجراي كار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار به ميزان 10 درصد هر صورت وضعيت كسر نموده و در حسابي نزد خود نگهداري مي نمايد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار و در مقابل ضمانت بانكي، مبلغ تضمين حسن اجراي كار را مي تواند به پيمانكار مسترد نمايد.اين ضمانت نامه كه توسط بانك و به درخواست  پيمانكار و به نفع كارفرما صادر مي گردد به " ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان " معروف است .

 

ضمانت نامه گمركي:

صاحبان كالاهاي وارداتي براي ترخيص كالاي خود در صورتيكه نتوانند حقوق گمركي مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستي معادل آن را به گمرك، ضمانت نامه بانكي بسپارند. اين ضمانت نامه به سررسيد معين مثلاً 6 ماه،9 ماه و...  و يا به صورت اقساطي صادر مي شوند. ضمانت نامه هاي گمركي در صورتيكه در سررسيد مقرر واريز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

 

ضمانت نامه تعهد پرداخت:

اين نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت ديوني در سررسيد معين از طرف بانك صادر مي گردند.

 

ضمانت نامه متفرقه:

اين نوع ضمانت نامه داراي فرم خاصي نيستند و طبق فرم مورد نظر ذينفع و به درخواست متقاضي به منظورتضمين موارد خاص صادر مي گردد.

 

ضمانت نامه حسن انجام كار:

ضمانت نامه اي است كه به منظور اطمينان از صحت كاركرد پروژه اجرا شده توسط پيمانكار طبق قرارداد و
حصول بازدهي پيش بيني شده در مدت معين (پس از اجراي طرح و بهره برداري از آن) از پيمانكار، مطالبه ميگردد.

 

شرايط متقاضيان و مدارك مورد نياز براي صدور ضمانت نامه:

اشخاص حقوقي:

 • ارائه تصوير اساسنامه شركت، آخرين تغييرات اعضاء هيأت مديره، امضاءهاي مجاز  سرمايه،  شركت و مركزاصلي شركت در روزنامه رسمي.
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شركت به انضمام نامه ذينفع و يا قرارداد منعقده با ذينفع و با قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • ارائه مشخصات كامل شناسنامه اي (اعضاي هيئت مديره) و ارائه تصوير اسناد مناقصه اي (در مورد ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه) تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع كار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام كار و پيش پرداخت).
 • داشتن حساب و حتي المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چك برگشتي و تسهيلات معوق متقاضي و ضامن و اعتبار سنجي مشتريان
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثايق و تضمينات و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه.

اشخاص حقيقي:

 • ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي.
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه و تهيه و تنظيم فرم، پيشنهاد ضمانت نامه با قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • اعتبار سنجي متقاضي و ضامنين.
 • ارائه مدارك شغلي.
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي و نوع وثايق و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه.

انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانتنامه

الف) وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي و اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي ج.ا.ا. يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار، يا حسابهاي پس انداز قرض الحسنه نزد بانك يا گواهي هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاي ارزي يا حساب سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانكها
ب) تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غيربانكي معتبرخارجي


ج)
سفته با ضمانت قابل قبول بانك ـ اموال غيرمنقول و برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالاـ سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشند ـ كشتي و هواپيما.


معمولاً يك يا تركيبي از وثايق مذكور و طبق نظر ركن اعتباري تصميم گيرنده از مشتري اخذ مي شود.

 

1394/09/15 تاریخ به روزرسانی:
27021 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal