ارتباط با ماارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
جستجو:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مديريت و كاركنان
مديريت
طبقه دوم
دكتر سعيد شفيعيون
رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد
پست الكترونيكي : stolu[at]ltr.ui.ac.ir
تلفن : 37933185
 
  
 
 
 
 ژاله فاضلي
معاون كتابخانه مركزي و مركز اسناد
تلفن: 37932186
 
 
 
 
 
  
 ليلا صنيعي
مسئول دفتر كتابخانه مركزي و مركز اسناد
تلفن : 37933185
 تلفكس :36689918
 
 
 
 
 
بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي
 طبقه دوم
   
 
 
 
 
شيرين خليفه سلطاني
مسئول بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي(فهرست نويسي)
تلفن : 37932182
 
 
 
  


فهيمه ماهراني
كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي(فهرست نويسي)
مسئول رابط طرح امانت بين كتابخانه اي
تلفن : 37933190
 
 
 
 
  

فاطمه مهدي
كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي(فهرست نويسي)
تلفن : 37932085
 
 
 
 
 
 
  
اعظم خراساني
كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي(فهرست نويسي)
تلفن : 37933190
 
 
 بخش عضويت و تصفيه حساب                                
                                                                  طبقه دوم  
 
 
   
سمانه گوهري
كارشناس بخش عضويت و تصفيه حساب
كارشناس بخش اطلاع رساني و آموزش پژوهش
تلفن : 37932085
 
 

 
 
                                                بخش سفارشات                                 
               طبقه دوم  
  
 
ناهيد مرادي
مسئول بخش سفارشات
مسئول بخش تامين منابع الكترونيكي
تلفن : 37934264
 
 
 
 
 
 
 ربابه صمدي علي نيا
كارشناس بخش سفارشات منابع الكترونيكي 
راهبراجرايي نرم افزار كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
تلفن: 37934264 
 
 
 
 
  بخش ثبت
                      طبقه دوم                     
 
حسن جعفري
مسئول بخش ثبت
تلفن : 37933181 
 
 
 
 
 
  
 بخش آماده سازي 
                                  طبقه دوم                     
 
 
 
پروانه فراز بخت
مسئول بخش آماده سازي
تلفن:  37934165
 
 
 
  
 
 بخش اطلاع رساني و آموزش و پژوهش
طبقه دوم
 
ليلا صنيعي
مسئول بخش اطلاع رساني و آموزش و پژوهش
دبير كميته علوم و فناوري شناختي
تلفن : 37933183
 
 
 
 
 
هاجر پيرزاهد
كارشناس بخش اطلاع رساني و آموزش و پژوهش
  تلفن : 37933183
 
 
 
 

 
بخش امانت(مخزن كتب فارسي و لاتين، مرجع، تصفيه حساب و عضويت)
طبقات همكف،جهارم، پنجم،نيم طبقه اول
 
سيد حسن طباطبايي
مسئول بخش امانت
تلفن : 7932187 
 
 
 
 
 
نرگس محمد زماني
كارشناس بخش امانت
 تلفن : 7932181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهدي ابراهيمي
كارشناس بخش امانت
كارشناس مخزن كتب و نشريات لاتين
 تلفن : 37933178 
 
 
 
  
فرزانه عزيزي
كارشناس بخش امانت
رابط طرح غدير
تلفن : 37932187 
 
 
 
   
 

مائده السادات محمودي
كارشناس بخش امانت
تلفن : 37932181 
 
  
  
 
 


زهرا ابراهيمي
كارشناس بخش امانت
تلفن:37932181

 
  
 
 
 محبوبه جعفرخاني
 كارشناس بخش امانت
 تلفن : 37932181 
 
 
 
 
 
                
 
بخش مرجع و پايان نامه ها
   نيم طبقه اول
 
    

رويا خدادوستان
مسئول بخش پايان نامه ها 
تلفن : 37933182 
 


كبري عباسي
كارشناس بخش پايان نامه ها 
تلفن : 37933182

 
 
   
مائده سادات محمودي
كارشناس بخش پايان نامه ها
تلفن : 37933171 
 
 
 
 
 
 
  


 صديقه رمضاني
كارشناس بخش امانت و مرجع
تلفن: 37933171
 
 
 


بخش نشريات ادواري
زيرزمين 
 
  
 
اعظم خراساني
كارشناس بخش نشريات ادواري
تلفن : 37933171
 
 
 
 
 
 
همدم نوروزي
كارشناس بخش سازماندهي منابع چاپي و الكترونيكي(فهرست نويسي)
تلفن : 37933190
 
 
 
 
 
 
بخش اسناد و نسخ خطي
زيرزمين
 
 مريم اكبري
مسئول بخش اسناد و نسخ خطي
تلفن : 37933189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1395/12/14 تاریخ به روزرسانی:
9730 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal