درباره گروه زبان و ادبيات فارسي


گروه زبان وادبیات فارسی همزمان با تشکیل دانشگاه اصفهان در سال 1337 در مقطع کارشناسی تاسیس شد.هدف از تاسیس رشته زبان وادبیات فارسی تحقیق و بررسی در زبان و ادبیات فارسی، نقد علمی وپژوهش در تاریخ زبان و ادبیات فارسی، شرح وتفسیر شاهکارهای ادبیات منظوم، پژوهش در ادبیات فارسی از عهد باستان تا دوره معاصر و پرداختن به آثار نوابغ علم وادب و حکمت وامثال آنها ... بوده است . در سال 1370 مقطع کارشناسی ارشد در این گروه دایر گردید ودر سال 1374 مقطع دکتری ادبیات فارسی را ایجاد شد. باتوجه به توانایی های علمی استادان گروه، در سالهای 1371 و 1375 رشته های کارشناسی ارشد و دکتری زبانشناسی نیز در گروه شکل گرفت. این دو رشته از سال 1385 به دانشکده زبانهای دانشگاه اصفهان منتقل گردید. همچنین گروه موفق شد در سالهای 1386 و 1387 در مقاطع ارشد و دکتری برای آموزش دانشجویان غیر فارسی زبان در رشته زبان وادبیات فارسی از شورای گسترش آموزش عالی کسب مجوز نماید. در سال 1388 برای ایجاد گرایش های عرفانی، غنایی و ادبیات حماسی برای رشته زبان و ادبیات فارسی اقدام کرد و دانشجو پذیرفت و در سال 1389 در گرایش ادبیات مقاومت در مقطع ارشد دانشجو پذیرفت. با توجه به توان و فعالیت های علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت اصولی خود را با ایجاد قطب علمی در متون حکمی و عرفانی در تاریخ 11/5/1385 اعلام نمود. این قطب در زمینه بازنگری ادب عرفانی، تصحیح و تحلیل متون عرفانی، فرهنگ تحلیلی تاریخی عرفان اسلامی و تاریخ عرفان اسلامی با فراهم آوردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت می کند. هم اکنون نشریات : فنون ادبی، پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و گوهر گویا با درجه علمی پژوهشی در گروه و تحت اشراف آن فعال است.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/23
تعداد بازدید:
2379
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal