فعاليتهاي فرهنگي

فعالیتهای فرهنگی

· حمایت و تقویت فرهنگ دینی .

· حمایت وبرنامه ریزی برای تشکیل کلاس ها وکارکاههای فرهنگی.

· برنامه ریزی برای برگزاری مراسم مختلف مذهبی و اجتماعی.

· تامین تسهیلات ورزشی جهت دانشجویان ، .

· برپایی مسابقات فرهنگی و ورزشی.

· حمایت و تنظیم برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی برای دانشجویان.

· برنامه ریزی وحمایت ازانتخابات دانشجوئی برای شوراها و تشکلهای قانونی در دانشکده.

· برنامه ریزی وحمایت در برگزاری نمایشگاههای علمی، فرهنگی و اجتمائی.

· برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و زمینه سازی برای مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

· تلاش جهت ایجاد و توسعه و ارتقاء روحیه معنوی و اطلاعات عقیدتی در دانشجویان

· مشاوره و راهنمائی دانشجویان جهت حل مشکلات فردی و گروهی و آشناسازی آنان با حقوق ، وظایف ، مقررات و آئین نامه های دانشجوئی

· شناسائی مشکلات و تلاش در جهت جذب منابع مالی و سایر تسهیلات جهت انجام فعالیت های تعریف شده دانشجوئی از قبیل علمی ، صنفی ، ورزشی و فرهنگی و سیاسی

· همکاری با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه جهت برگزاری انتخابات گروه های دانشجوئی

· تلاش در جهت ارتقاء فعالیت های انجمن های علمی و صنفی دانشکده مطابق آئین نامه مربوطه

· همکاری با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه در زمینه مسائل ویژه دانشجویان از قبیل کمیسیون موارد خاص و تخلفات و ...

· عضویت در جلسات شورای دانشکده و دیگر شوراهای مرتبط و پیگیری مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه

· نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی ، تشکل ها ، انجمن های صنفی و ورزشی و کانون های فرهنگی دانشکده و ارائه گزارش مستمر به معاونت دانشجوئی و فرهنگی جهت ایجاد هماهنگی لازم

· اعلام نظر و قبول مسوولیت برپائی اردوهای زیارتی ، سیاحتی،علمی و فرهنگی ویژه دانشجویان با هماهنگی معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

· زمینه سازی برای آشنائی دانشجویان و برقراری ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمی فرهنگی داخل و خارج کشور و آشنائی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان در رشته های مربوطه

· سرپرستی و هدایت اجرای مراسم بزرگداشت ایام جشن ها و ایام سوگواری ائمه معصومین (ع) حداقل یک مورد در سال تحصیلی

· تهیه و نشر جزوه ، مجله ، گاهنامه و بروشورهای علمی و فرهنگی

· برگزاری مراسم و مسابقات فرهنگی از کتب فرهنگی و غنی اسلامی به منظور ارتقاء بینش عقیدتی دانشجویان با هماهنگی اساتید راهنمای گروهها

· مطالعه،بررسی و شناسائی معضلات فرهنگی دانشجویان ، نیازهای فکری و عقیدتی آنها ، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکلات

· ایجاد تسهیلات لازم برای آشنائی دانشجویان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی و ارائه راه حل ها به مسئولین ذیربط

· شناسائی و بکارگیری دانشجویان نخبه در زمینه فعالیت های فرهنگی و علمی جهت مشارکت فعالتر و پویاتر دانشجویان در زمینه مسائل فرهنگی و علمی .

· همکاری با مدیر کل امور دانشجوئی و رئیس اداره امور خوابگاهها در خصوص اسکان دانشجو در خوابگاهها .

· همکاری با مدیرکل امور دانشجوئی و رئیس اداره رفاه دانشجویان در خصوص معرفی دانشجویان متقاضی دریافت وامهای دانشجوئی ، کمک هزینه ، وام ازدواج و ....

· همکاری با رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه در خصوص برگزاری مسابقات بین دانشکده ایی و معرفی ، هدایت و سرپرستی تیم های دانشکده ایی .

· نظارت و هدایت دانشجویان دارای کاردانشجوئی شاغل در دانشکده .

· نظارت بر تقسیم اقلام اهدائی ( کاغذ - سهمیه مواد غذائی « جیره خشک » ، هدیه ازدواج و .... ) از طرف نهاد های مختلف به دانشجویان دانشکده .تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
3816
Powered by DorsaPortal