فعاليت هاي آموزشي

فعالیتهای دانشجویی

· انجام امور مربوط به ثبت نام وامهای نوبت اول و دوم دانشجویی (روزانه وشبانه)

· انجام کلیه امور مربوط به کار دانشجویی

· ثبت نام خوابگاههای دانشجویی

· توزیع نشریات و بروشورهای مرکز مشاوره بین دانشجویان

· راهنمائی دانشجویان جهت برنامه ریزی وبرنامه های درخواستی دانشجوئی

· بررسی راهکارهای مساعدت به دانشجویان کم بضاعت ومعرفی به موسسات مربوطه

· جذب حمایتهای مادی و معنوی مردمی در حوزه دانشجویی -فرهنگی

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
1295
Powered by DorsaPortal