آزمايشگاه هاي زيست فناوري

در حال حاضر 7 آزمایشگاه به شرح زیر در مجموعه آزمایشگاهی زیست فناوری دانشگاه اصفهان در حال فعالیت است:

1-       آزمایشگاه عمومی

شامل دستگاههایی عمومی مثل هیتر ، ترازو، pH متر، انکوباتور، آون ، شیکر و ... می باشد وفعالیت هایی به شرح زیر انجام می پذیرد:

·         تبدیل ضایعات به فراورده های با ارزش به روش زیستی

·         تولید سوخت­های زیستی از ضایعات

·         حذف آلودگی­های نفتی  به روش زیستی

 

2-       آزمایشگاه میکروبی

فعالیت هایی از قبیل:

·         بهینه سازی داروهای زیستی دریوکاریوت ها و پروکاریوت ها

·         تولید پروتئین نوترکیب

 

3-       آزمایشگاه آنالیز

·         شامل دستگاه گازکروماتوگرافی(GC) برای آنالیز نمونه های مایع فرار و نمونه های گازی و کروماتوگرافی مایع (HPLC) می باشد.

 

    

4-       آزمایشگاه علوم وفنون  غشائی

·         دستگاه الکتروریسی

 

5-       آزمایشگاه کشت سلولی

شامل دستگاههای هود کشت سلول،  الایزا ریدر، میکروسکوپ و انکوباتور CO2 می باشد و فعالیت هایی به شرح زیر انجام می پذیرد:

·         کشت سلولی و MTT assay

·         کشت ویروس HIV غیر  بیماریزا و تست خاصیت ضد HIV داروها

6-       آزمایشگاه نانوزیست فناوری

شامل دستگاههای Deep coater و Casting machine و پروب اولتراسونیک می باشد و فعالیت هایی به شرح زیر دراین آزمایشگاه صورت می پذیرد:

·         نانو زیست فناوری تولید داروهای زیستی

·         نانو زیست فناوری در مهندسی بافت و سلولهای بنیادی

·         شیرین سازی آب با کمک غشا های نانو ساختار زیستی

·         نانوزیست فناوری محیط زیست

·         طراحی و تولید فیلترهای خون نانو ساختار برای همودیالیز

·         تثبیت آنزیمها بر روی پایه‌های نانو جهت استفاده در صنعت

 

7-       آزمایشگاه مولکولی و تخمیر

شامل دستگاههای PCR و ژل داک و الکتروفورز و فرمانتور می باشد. 

در بخش مولکولی:

·         فعالیت های مولکولی تکثیر ژن و الکتروفورز و مشاهده باندها با استفاده از ژل داک

در بخش تخمیر :

·         آزمایشات تخمیری با استفاده از فرمانتورها

8- آزمایشگاه بیوتکنولوژی صنعتی

·         پایلوت راکتور تحت فشار

·         پایلوت کشت ریز جلبک

·         پایلوت تصفیه پساب

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
1558
Powered by DorsaPortal