تاريخچه دانشكده

 

 
 
با توجه به نیاز کشور به پروژه ­های عمرانی و گستردگی رشت ه­های وابسته به این حوزه، دانشکدة عمران و حمل و نقل در سال 1395 با تجمیع گروه­های مهندسی عمران و مهندسی نقشه‌برداری با گروه­های موجود دانشکدة مهندسی حمل و نقل تأسیس شد. پیش از این، گروه مهندسی نقشه­ برداری از سال 67 و گروه مهندسی عمران از سال 83 با دانشکدة فنی و مهندسی فعالیت می­ کردند. دانشکدة مهندسی حمل و نقل نیز از سال 87 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر این دانشکده در 4 گروه آموزشی و با 12 گرایش در مقطع دکتری، 16 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4 گرایش در مقطع کارشناسی فعالیت دارد.

 

 

امکانات آموزشی و کمک آموزشی دانشکده شامل: 8 آزمایشگاه آموزشی، و 1 سایت برای انجام پروژه‌های دانشجویان و 2 دستگاه سرور تحقیقاتی برای هیأت علمی موجود است.

دانشکدة عمران و حمل و نقل با 40 عضو هیأت علمی متخصص، به عنوان یکی از دانشکده­های مطرح کشور، فعالیت آموزشی و پژوهشی و بیش از 900 دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را عهده­دار است.

 

گرایش های مقطع دکتری در گروه مهندسی عمران: مهندسی عمران- سازه ، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت و منابع آب، مهندسی عمران -مدیریت ساخت، ، مهندسی عمران- محیط زیست، مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران- سازه های دریایی، مهندسی عمران- مهندسی زلزله

گرایش های مقطع دکتری در گروه مهندسی نقشه برداری: مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی، مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور، مهندسی نقشه برداری-سیستم­های اطلاعات جغرافیایی ، مهندسی نقشه برداری- فتوگرامتری

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد در گروه مهندسی عمران: مهندسی عمران- سازه ، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت و منابع آب، مهندسی عمران -مدیریت ساخت، ، مهندسی عمران- محیط زیست، مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران- سازه های دریایی، مهندسی عمران- مهندسی زلزله

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد در گروه مهندسی نقشه برداری: مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی، مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور، مهندسی نقشه برداری-سیستم­های اطلاعات جغرافیایی ، مهندسی نقشه برداری- فتوگرامتری

 تاریخ به روز رسانی:
1401/09/09
تعداد بازدید:
6330
Powered by DorsaPortal