معاونين دانشكده

 
معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده
دکتر محمود هاشمی
دکترای  عمران - مکانیک سنگ
دانشیار گروه مهندسی عمران
تلفن :37935086
آدرس پست الکترونیک:m.hashemi@eng.ui.ac.ir
پروفایل استاد: http://eng.ui.ac.ir/~m.hashemi
 
 
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی دانشکده
دکتراحمد گلی
دکترای مهندسی عمران-راه و ترابری
استادیار گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

تلفن : 37935319 
پست الکترونیکی :a.goli@trn.ui.ac.ir
پروفایل استاد :http://trn.ui.ac.ir/~a.goli
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/13
تعداد بازدید:
14755
Powered by DorsaPortal