پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 119 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هاجر مقدسهاجر مقدس کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده فنی دانشکده فنی و مهندسی 37934051
نیما جمشیدینیما جمشیدی عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37935613
نوربخش فولادینوربخش فولادی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934048
نگهبانی دانشكده مهندسینگهبانی دانشكده مهندسی نگهبان ساختمان انصاری 37932778
نگهبان دانشكده مهندسینگهبان دانشكده مهندسی تگهبان ساختمان قدیم 37932658
مهرداد فرهادیانمهرداد فرهادیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937032
مهرداد پورسینامهرداد پورسینا عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934516
مهدی نیرومندمهدی نیرومند عضو هیآت علمی گروه مهندسی برق 37934093
مهدی مهدیخانیمهدی مهدیخانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37934022
مهدی مشرفمهدی مشرف عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37935618
مهدی مرتضوی بكمهدی مرتضوی بك عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934517
مهدی قلی پورمهدی قلی پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37935605
مهدی حبیبیمهدی حبیبی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37934071
مهدی ابراهیمیانمهدی ابراهیمیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37935617
مهتا احمدیمهتا احمدی کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق 37932772 09930766419
منا كردیانمنا كردیان کارشناس آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 37934005
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشكده مهندسیمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشكده مهندسی معاون دانشجویی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934502
معاون پژوهشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسیمعاون پژوهشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934019
معاون آموزشی دانشكده مهندسیمعاون آموزشی دانشكده مهندسی معاون آموزشی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934011
مسعود ضیایی رادمسعود ضیایی راد عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934046
مسعود بهشتیمسعود بهشتی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937013
مریم همایون فالمریم همایون فال عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937049
مریم ملك زادهمریم ملك زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934111
مریم طغیانیمریم طغیانی مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی برق 37934551 09133060029
مرضیه هاشم زادهمرضیه هاشم زاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی شیمی 37937015 09021180220
مدیر گروه مهندسی مكانیكمدیر گروه مهندسی مكانیك مدیر گروه گروه مهندسی مکانیک 37935614 37932746
مدیر گروه مهندسی شیمیمدیر گروه مهندسی شیمی مدیر گروه گروه مهندسی شیمی 37937020 37937031
مدیر گروه مهندسی پزشكیمدیر گروه مهندسی پزشكی مدیر گروه گروه مهندسی پزشکی 37935648 37932771
مدیر گروه مهندسی برقمدیر گروه مهندسی برق مدیر گروه گروه مهندسی برق 37935631 37933071
محمدصادق حاتمی پورمحمدصادق حاتمی پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937047
محمدرضا یزدچیمحمدرضا یزدچی عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37934032
محمدرضا طلایی خوزانیمحمدرضا طلایی خوزانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37934053
محمدرضا فدویمحمدرضا فدوی خدمات گروه مهندسی برق 37935626 09139031230
محمد کاظمی ورنامخواستیمحمد کاظمی ورنامخواستی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37937010
محمد فرزان صباحیمحمد فرزان صباحی عضو هیآت علمی گروه مهندسی برق 37934017
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal