پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
28 شيوه نامه اجرايي برنامه گرنت فيروزه اي
27 شيوه نامه اجرايي هدفمندسازي پايان نامه ها
26 ترجمه انگليسي راهنماي دانشجويان تكميلي از تصويب پيشنهاده تا فارغ التحصيلي
25 راهنماي مراحل تصويب پيشنهاده تا فارغ التحصيلي
24 گزارش همانندجويي
23 راهنماي سامانه همانندجو
22 فرآيند بخش كاربر سامانه همانندجو
21 شيوه نامه اجرايي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
20 شيوه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري (مصوب معاونت پژوهش و فناوري)
19 شيوه نامه اجرايي دستوالعمل كلي ارزيابي بروندادهاي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
18 آئين نامه تدوين الكترونيكي پايان نامه هاي دانشگاه اصفهان
17 فرايند فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجويان دكتري
16 دستورالعمل ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دكتري
15 فرآيند اجرايي رساله ي دكتري
14 شيوه نامه شركت اعضاي هيات علمي در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
13 آيين نامه فرصت مطالعاتي
12 فهرست مجلات خارجي گروه زبان فرانسه
11 فهرست مجلات خارجي گروه زبان آلماني
10 فهرست مجلات خارجي گروه عربي
9 نرم افزار بررسي شيوه نامه نگارش پايان نامه ها
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal