۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

کارشناسان فناوری اطلاعات سایر واحدهای دانشگاه

لیست کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
حوزه ریاست - معاونت اداری مالی - معاونت پژوهش و فناوری
مهندس حسین حسامی زاده
مسئول اتوماسیون اداری و واحد رایانه حوزه ریاست
 37934212
 مهندس مسعود کاشانی
سامانه های معاونت پژوهشی
 37932033
 مهندس امیرحسین بهشادمند
 سامانه های معاونت اداری مالی
 37933200
 مهندس مجتبی درخشندی
شبکه داخلی ساختمان مرکزی
 37932048
مهندس حسین حیدری بنی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ( سخت افزار، نرم افزار و شبکه)
37934120
معاونت آموزشی
 مهندس الهه برکتین
مسئول بخش خدمات رایانه آموزش
 37932290
 مهندس مهدیه اسماعیلی شریف
 سامانه گلستان
 37932271
 مهندس سهیلا صدری
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه حوزه معاونت آموزشی)
 37932344
 معاونت دانشجویی
 مهندس زهرا نجارزادگان
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه - سامانه ها حوزه معاونت دانشجویی)
 37932227
دانشکده آمار و ریاضی
مهندس متین ابن نصیر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه دانشکده آمار و ریاضی)
 37934571
گروه زمین شناسی
مهندس متین ابن نصیر
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال گروه زمین شناسی- شبکه)
 37932189
 دانشکده علوم و فن آوری های زیستی
 مهندس بهناز عسگری
کارشناس فناری اطللاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه دانشکده علوم و فناوری های زیستی)  37932482
 دانشکده فیزیک
 مهندس محمدرضا امینی
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ( پورتال - شبکه دانشکده فیزیک)
 37934816
 دانشکده شیمی
 مهندس مریم  تیموری
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه دانشکده شیمی)
 37934910
 دانشکده فنی مهندسی - دانشکده کامپیوتر
مهندس هاجر مقدس
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934051
 دانشکده فنی مهندسی
 مهندس آزاده صالحی
  کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)  
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 مهندس شهریار پارسازادگان
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37935200
 دانشکده علوم تربیتی
 مهندس محمد غفاری
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37935524
 دانشکده ادبیات - دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)
 مهندس مرضیه جلالی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37933174
 دانشکده زبان های خارجی
 مهندس حسن امینی
 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934243
 دانشکده حمل و نقل
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/05
تعداد بازدید:
41417
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 37932323  تلفکس: 36684435
پست الکترونیک: citc-office@nic.ui.ac.ir
 
Powered by DorsaPortal