۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

دانشگاههای کشور

دانشگاههای دولتی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  دانشگاه اراک
  دانشگاه ارومیه
  دانشگاه الزهرا
  دانشگاه امام صادق
  دانشگاه ایلام
  دانشگاه بوعلی سینا
  دانشگاه بین المللی امام خمینی
  دانشگاه بین المللی چابهار
  دانشگاه تربیت مدرس
  دانشگاه فرهنگیان
  دانشگاه تهران
  دانشگاه کاشان
  دانشگاه گیلان
 دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دانشگاه علم و صنعت ایران
  دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دانشگاه علوم حدیث
  دانشگاه فردوسی مشهد
 دانشگاه پیام نور
  دانشگاه جامع علمی کاربردی
  دانشگاه سمنان
  دانشگاه سیستان و بلوچستان
  دانشگاه شیراز
  دانشگاه شهرکرد
  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  دانشگاه شهید بهشتی
  دانشگاه لرستان
  دانشگاه شهید چمران اهواز
  دانشگاه صنعت نفت
  دانشگاه صنعتی اصفهان
  دانشگاه مححق اردبیلی
  دانشگاه مفید
  دانشگاه یاسوج

دانشگاههای آزاد
 دانشگاه آزاد اسلامی
  دانشگاه آزاداسلامی ابهر
  دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
  دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
  دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  دانشگاه آزاد اسلامی رشت
 
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران
  دانشگاه آزاد اسلامی قم
 دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران
  دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
  دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/19
تعداد بازدید:
29242
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal