۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

مدیران گروه

مدیران گروه های پژوهشی: 
دکتر محمدحسین رامشت -                       گروه پژوهشی ژئومورفولوژی
دکتر سیدابوالفضل مسعودیان -                  گروه پژوهشی آب و هواشناسی کاربردی و برنامه ریزی محیطی
دکتر سیداسکندر صیدایی -                       گروه پژوهشی برنامه ریزی روستایی و عشایری
 دکتر رضا مختاری -                              گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری
دکتر علی صادقی -                                 گروه پژوهشیRS و GIS
دکتر نرگس وزین -                                گروه پژوهشی گردشگری
دکتر حسین مختاری -                             گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی کاربردی
دکتر مجید غیاث                                    گروه پژوهشی جغرافیای پزشکی  
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/06
تعداد بازدید:
178
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان کتابخانه مرکزی – معاونت پژوهش و فناوری – پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفکس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal