۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

هسته برنامه ریزی مسکن و شهرهای جدید

 
مدیر هسته پژوهشی برنامه ریزی مسکن و شهرهای جدید
دکتر حمیدرضا وارثی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
صفحه شخصی: 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
132
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان کتابخانه مرکزی – معاونت پژوهش و فناوری – پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفکس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal