۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

هسته مخاطرات زمین ساختاری و رانش زمین

 
سرپرست هسته پژوهشی مخاطرات زمین ساختاری و دانش زمینی 
دکتر مژگان انتظاری
دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
عضو هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
صفحه شخصی: 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
118
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان کتابخانه مرکزی – معاونت پژوهش و فناوری – پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفکس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal