۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

هسته پارادایم ها و نظریات ژئومورفولوژی

سرپرست هسته پژوهشی پارادایم ها و نظریات ژئومورفولوژی
دکتر محمدحسین رامشت
دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir
صفحه شخصی:  
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
121
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان کتابخانه مرکزی – معاونت پژوهش و فناوری – پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفکس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal