۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

مدیر گروه

مدیر گروه ژئومورفولوژی

دکتر محمدحسین رامشت

دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی,تربیت مدرس

عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیای و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: m.h.ramesht[at]geo.ui.ac.ir

صفحه شخصی: http://geo.ui.ac.ir/~m.h.ramesht

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
784
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان کتابخانه مرکزی – معاونت پژوهش و فناوری – پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفکس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal