پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
كاربرگ هاي دكتري يازده كاربرگ اول
كاربرگ هاي ارشد سه كاربرگ اول
كاربرگ شماره 11 دكتري- اعلام برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
كاربرگ درخواست برگزاري همايش هاي علمي
مدارك لازم جهت شركت دانشجويان دكتري در همايشهاي علمي تخصصي خارج از كشور(قبل از ماموريت)
مدارك لازم جهت شركت دانشجويان دكتري در همايشهاي علمي تخصصي خارج از كشور (بعد از ماموريت)
مدارك لازم جهت شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش هاي علمي بين المللي خارج از كشور (قبل از ماموريت)
مدارك لازم جهت شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش هاي علمي بين المللي خارج از كشور (بعد از ماموريت)
مدارك لازم جهت تقاضاي استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي
گواهي شركت در جلسات دفاع دانشكده علوم ورزشي
قالب رساله دكتري
قالب پايان نامه كارشناسي ارشد
فرمت جديد پايام نامه ارشد و رساله دكتري
فرم مشخصات متقاضي شركت در همايشهاي علمي بين المللي خارج از كشور
فرم گزارش علمي شركت دانشجويان دكتري در همايشهاي علمي تخصصي خارج از كشور
فرم شماره 4 – فرم پرداخت حق الزحمه دانشجوئي
فرم شماره 4 بروندادهاي ماموريت فرصت مطالعاتي انجام شده قبلي (مربوط به متقاضياني كه براي بار دوم به بعد درخواست داده اند
فرم شماره 3- صورتجلسه هزينه هاي اعتبار پژوهشي تخصيص يافته به اعضاي هيات علمي با سابقه كمتر از 2 سال (جديدالاستخدام
فرم شماره 3 برنامه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمان استفاده از فرصت مطالعاتي
فرم شماره 2 فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal