پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
كاربرگ هاي شيوه نامه اجرايي بخش پژوهشي دوره دكتري
مصوبه صد و هفتاد و نهمين جلسه هيات رئيسه(فرم تعهدنامه اصالت اثر)
ليست امتيازبندي نشريات دانشكده علوم ورزشي
شيوه نامه و ضوابط اجرايي شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش هاي علمي و بين المللي خارج از كشور
شيوه نامه نحوه همكاري علمي محققان خارجي و ايراني مقيم خارج با دانشگاه
شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي
شيوه نامه شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
شيوه نامه دوره تحقيقاتي كوتاه مدت مدعوين خارج از كشور در دانشگاه اصفهان
شيوه نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيات علمي
شيوه نامه به كار گيري دستيار پژوهشي در دانشگاه اصفهان
شيوه نامه ارزيابي كفايت كمي و كيفي بروندادهاي رساله دانشجويان دوره دكتري
شيوه نامه اجرايي هدفمند سازي پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاه اصفهان
شيوه نامه اجرايي فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه دانشگاه
شيوه نامه اجرايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
شيوه نامه اجرايي برگزاري -مشاركت در همايش هاي علمي
شيوه نامه اجرايي بخش پژوهشي دوره دكتري
دستور العمل نظارت مستمر بر دوره هاي تحصيلات تكميلي
دستورالعمل انتخاب و پرداخت حق الزحمه استاد مشاور پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
اصلاحيه آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي
آيين نامه فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه وزارت عتف اعضاي هيئت علمي
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal