۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

مديران قبلي

دکتر محمدفرزان صباحی
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدفرزان صباحی
عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی- مهندسی برق
شروع دوره مدیریت: 1399
آدرس پست الکترونیکی: sabahi[at]eng.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:https://engold.ui.ac.ir/~sabahi/
دکتر مهدی مومنی
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مومنی
عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی- مهندسی نقشه برداری
شروع دوره مدیریت: 1398
آدرس پست الکترونیکی: momeni[at]eng.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://eng.ui.ac.ir/~momeni
دکتر محمدصادق حاتمی
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق حاتمی پور
عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی- مهندسی شیمی
شروع دوره مدیریت: 1397
آدرس پست الکترونیکی:hatami[at]eng.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: http://eng.ui.ac.ir/~hatami
دکتر علیرضا امیری سیمکوئی
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا امیری سیمکوئی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل- نقشه برداری
شروع دوره مدیریت: 1394
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر امیر رحیمی 
نام و نام خانوادگی: دکتر امیر رحیمی
عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی- مهندسی شیمی
شروع دوره مدیریت: 1393
آدرس پست الکترونیکی:rahimi[at]eng.ui.ac.irrahimi[at]eng.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://eng.ui.ac.ir/~rahimi
دکترمحمدباقر کجباف
نام و نام خانوادگی: دکترمحمدباقر کجباف
عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
شروع دوره مدیریت: 1390
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
مرحوم دکتر رسول ربانی
نام و نام خانوادگی: مرحوم دکتر رسول ربانی
عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم اجتماعی
شروع دوره مدیریت: 1390
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر علیرضا عبداللهی
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا عبداللهی
عضو هیات علمی دانشکده علوم - ریاضی
شروع دوره مدیریت: 1388
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
 دکتر نادر رهنما
نام و نام خانوادگی:  دکتر نادر رهنما
عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
شروع دوره مدیریت: 1386
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر اسماعیل شمس سولاری
نام و نام خانوادگی: دکتر اسماعیل شمس سولاری
عضو هیات علمی دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
شروع دوره مدیریت: 1386
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر احمدرضا نقش نیلچی
نام و نام خانوادگی: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
شروع دوره مدیریت: 1384
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر منصور شریعتی
نام و نام خانوادگی: دکتر منصور شریعتی
عضو هیات علمی دانشکده علوم - زیست شناسی
شروع دوره مدیریت: 1383
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر علی زنگی آبادی
نام و نام خانوادگی: دکتر علی زنگی آبادی
عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیائی و برنامه ریزی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شروع دوره مدیریت: 1380
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر مرتضی سامتی
نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی سامتی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد- اقتصاد
شروع دوره مدیریت: 1376
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس صفحه خانگی:
دکتر علی صنایعی
نام و نام خانوادگی: دکتر علی صنایعی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد- مدیریت
شروع دوره مدیریت: 1374
آدرس پست الکترونیکی: a_sanayei[at]ase.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: https://ase.ui.ac.ir/a_sanayei
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/31
تعداد بازدید:
1219
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکزی-طبقه سوم
کدپستی: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفکس: 36689918
Powered by DorsaPortal