۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

مصوب حوزه علوم پایه

ردیف

عنوان هسته

دانشکده مرتبط

1

جبرهای غیرشرکت پذیر و نمایش جبرها

ریاضی و آمار

2

قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

ریاضی و آمار

3

کد، اسکیم، گروه

آمار و ریاضی ، فنی مهندسی ( مهندسی برق)

4

تحلیل و بهینه سازی غیر خطی

آمار وریاضی

دانشگاه خوانسار

5

ارزیابی مخاطرات زمین شناسی زیر ساخت های عمرانی و ارائه راهکارهای بهسازی و علاج بخشی

زمین شناسی

6

روش های نوین اکتشاف کانسارهای فلزات پایه و گرانبها در زون ارومیه -دختر

زمین شناسی

7

آنالیز حوزه رسوبی منابع نفت وزغال سنگ در ایران مرکزی و زاگرس

زمین شناسی

8

افزایش بازدهی و پایداری سلول های خورشیدی پروسکایتی پایه کربن و استفاده از آنها در فرایند شکافت فتوالکتروشیمیایی آب

شیمی

9

ساخت پلیمرهای پیشرفته با کاربرد ویژه در حوزه سلامت و درمان

شیمی

دانشگاه مستریخ هلند

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10

تهیه نانوساختار های جدید با هدف کاربرد در1)تشخیص ودرمان سرطان و 2) تولیدهیدروژن و ذخیره انرژی آن

شیمی

11

نانو مواد و الکتروشیمی کاربردی

شیمی

دانشگاه بولونیا ایتالیا

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

12

نانو، آنتی اکسدانتها ، نوروپاتی و رتینوپاتی

علوم و فناوری های زیستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

13

بهبود فرآیندهای آنزیمی مرتبط با تولید سوخت های زیستی با استفاده از تثبیت آنزیم

علوم و فناوری های زیستی


تاریخ به روز رسانی:
1402/12/12
تعداد بازدید:
594
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکزی-طبقه سوم
کدپستی: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفکس: 36689918
Powered by DorsaPortal