۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

اعضاء شوراي پذيرشدکتررسول رکنی زاده
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:فیزیک

 
آدرس پست الکترونیکی : rokni[at]sci.ui.ac.ir
 

دکترجواد راستی
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:مهندسی پزشکی

 
آدرس پست الکترونیکی : rasti[AT]eng.ui.ac.ir
 

دکترمحمدواعظ برزانی
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:علوم اداری و اقتصاد

 
آدرس پست الکترونیکی : vaez[at]ase.ui.ac.ir
 

دکترعلی صفری
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:علوم اداری و اقتصادی
 
آدرس پست الکترونیکی : a.safari[at]ase.ui.ac.ir
 

دکترمحمد گوهریان
مدیرعامل شرکت خصوصی گز سکه
 
زمینه تحقیقاتی:دکترای اقتصاد
 

مهندس حسن حدیدی
مدیرمرکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
زمینه تحقیقاتی:
 
آدرس پست الکترونیکی :
 

دکترمحمد رضا یزدچی
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:دکترای مهندسی پزشکی
 
آدرس پست الکترونیکی : 
 

آقای مهندس احمد ورد
مدیرعامل صندوق پژوهش وفناوری استان اصفهان
MBA:
زمینه تحقیقاتی
 

دکتر کوروش خسروی
دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه اصفهان
مدرس و محقق کارآفرینی
رییس سابق مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، دبیر سابق جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی و ...
 

دکتر حمیدرضا کوفیگر
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی برق
 
آدرس پست الکترونیکی : koofigar[at]eng.ui.ac.ir
 

دکتر آرش شاهین
عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی صنایع- مدیریت کیفیت
 
آدرس پست الکترونیکی : shahin[at]ase.ui.ac.ir

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
495
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal