آزمايشگاه رسوب شناسي

آزمایشگاه رسوب شناسی به دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی سرویس ارائه می دهد.

زمینه های فعالیت آزمایشگاه عبارتند از:

- دانه بندی رسوبات و رسم منحنی های تجمعی، زنگوله ای، هیستوگرام

- جداسازی کانی های سنگین ماسه خیلی ریز بوسیله بروموفورم

- تهیه مقطع نازک و صیقلی از کانی های سنگین و مطالعه آنها

- تعیین میزان کربنات کلسیم رسوبات ماسه ای دانه ریز

- بررسی گردشدگی و کرویت ذرات ماسه

- دانه بندی رسوبات گلی

- تعیین میزان ماده آلی رسوبات گلی

-تعیین PH رسوبات گلی

- تعیین EH رسوبات گلی

- جداسازی ذرات رسی (کمتر از 2 میلی متر)

- آماده سازی رسوبات رسی برای تهیه پلاک رسی

- تهیه پلاک از رسوبات رسی

- آنالیز توسط XRD و تفسیر پیک ها

- آماده سازی نمونه­ها جهت آنالیز ژئوشیمیایی) اندازه گیری عناصر سنگین (

- تهیه گل اشباع، اندازه گیری PH، SP، تهیه عصارة اشباع ، اندازه گیری EC

- اندازه گیری TdS

- مشاهده اثر یونهای Na+،2+Ca بر نفوذ پذیری خاک

-تبادل یونی و کاتیون های قابل تبادل

- روش مطالعه ساختمانهای رسوبی

-تعیین میزان آنیون­های قلیایی

دستگاههای موجود در آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

کنداکتومتر : اندازه گیری هدایت الکتریکی

اتو خشک کن

اسپکتروفوتومتر جهت آنالیز آنیونها و کاتیونها

سانتریفیوژ : آماده سازی رسوبات رسی برای تهیه پلاک رسی

دستگاه pH متر و EH متر : تعیین PH وEH رسوبات

کوره الکتریکی

شیکر مرطوب

 

فرم تعهد جهت استفاده از آزمایشگاه

 

اینجانب                            دانشجوی رشته                          جهت انجام آزمایشات مربوط به پایان نامه  خود ، درخواست استفاده ازآزمایشگاه رسوب شناسی را دارم.

 

نوع آزمایش و تعداد نمونه:

 

نوع و مقدار مواد مورد استفاده:

 

نکات قابل توجه:

دانشجو فقط می تواند در زمانهایی که با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ شده از آزمایشگاه استفاده نماید.

دانشجو موظف است در حین انجام آزمایشات جهت رعایت موارد ایمنی از روپوش ، دستکش و ماسک استفاده نماید.

جبران هرگونه خسارت به لوازم آزمایشگاهی برعهده دانشجو می باشد.

دانشجوموظف است پس از اتمام هر آزمایش وسایل و تجهیزات مورد استفاده را سالم و تمیز تحویل آزمایشگاه دهد.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                 استاد راهنمای پایان نامه

       امضاء                                                                             امضاء

کارشناس آزمایشگاه                                                                         سرپرست آزمایشگاه

      امضاء                                                                             امضاء  
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
5260
Powered by DorsaPortal