آزمايشگاه فتوژئولوژي

آزمایشگاه آموزشی فتوژئولوژی

اهداف آموزشی که در آزمایشگاه فتوژئولوژی دنبال می­شوند عبارتند از  آشنایی با عکسهای هوایی و استریوسکپی، تفهیم و تفسیر پدیده های زمین شناسی، اندازه گیری آن ها و در نهایت تهیه نقشه زمین شناسی اولیه. فعالی هایی که در این آزمایشگاه انجام می­شود به شرح زیر است:

معرفی عکسهای هوایی و علائم کناری آن

معرفی استریوسکپ و تمرین با آن

آشنایی، تفهیم و انتقال آبراهه­ها بر روی نقشه مبنا و تشخیص نوع آبراهه ها

بررسی بافت، سنگ شناسی و ساختار ها از روی عسک هوایی و انتقال آن ها به روی نقشه مبنا

مقایسه اطلاعات کسب شده از عکس های هوایی و عکس های ماهواره ای و نقشه های زمین شناسی با مقیاس متفاوت

رسم منحنی های توپوگرافی با توجه به اندازه گیری های پارالاکس نقاط و تهیه نیمرخ های توپوگرافی

تهیه نیمرخ های زمین شناسی با توجه به توپوگرافی زمین

ادغام کلیه اطلاعات کسب شده از عکس های هوایی و تهیه نقشه زمین شناسی اولیه

تجهیزات آزمایشگاه

استریوسکپ های آینه دار روی میزی

استریوسکپ تحقیقاتی روی میزی

پارالاکس بار

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3890
Powered by DorsaPortal