آزمايشگاه ژئوشيمي

آزمایشگاه آموزشی ژئوشیمی

فعالیت هایی که در این آزمایشگاه انجام می شود به تفکیک درس عبارتند از:

درس اصول اکتشافات ژئوشیمی ( مقطع ارشد)

آماده سازی نمونه های سنگی، نمونه های رسوب آبراهه ای، لاوک شویی و جدا کردن کانی سنگین، مطالعه کانی سنگین

درس اجرای پروژه های اکتشافی ( مقطع ارشد)

بررسی نقشه ها و بررسی و مطالعه سنگ های جمع آوری شده از عملیات صحرایی

درس تجزیه دستگاهی ( مقطع ارشد )

آماده سازی و محلول سازی نمونه، تهیه و آماده سازی مقاطع دو بر صیقل فلوئید اینکلوژن

 

تجهیزات آزمایشگاه

هود-آون

 بشر ها و ارلن های آزمایشگاهی

الک های مش 200

هاون - هتیر

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3715
Powered by DorsaPortal