آزمايشگاه زمين شناسي اقتصادي

آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

فعالیت های آموزشی که در این آزمایشگاه انجام می شود به تفکیک هر درس عبارتند از:

1- آزمایشگاه درس مینرالوگرافی شامل شناسایی کانیها و ساخت و بافت آنها در مقیاس ماکروسکوپی، شناخت تیپ کانسارها و شرایط تشکیل آنها

2- آزمایشگاه درس زمین شناسی اقتصادی شامل شناسایی کانیها و زون های دگرسانی و تفکیک انواع زون های دگرسانی به منظور ارائه الگوی اکتشافی

3- درس ژئوشیمی کانسارهای گرمابی شامل شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی کانی های حاصل از دگرسانی و رابطه انواع کانه ها و کانی ها و تعیین رابطه دگرسانی با کانی زایی ها

4- آزمایشگاه درس ژئوشیمی شامل شناسایی کانی های سنگین و تفکیک آنها و نیز تعیین ابعاد و غلظت آنها به منظور شناسایی آنومالی ها و زون های کانه دار

 

تجهیزات آزمایشگاه

چهار دستگاه میکروسکوپ انعکاسی ( یکی مجهز به دوربین عکس برداری)

یک دستگاه بینوکلار

یک دستگاه کامپیوتر

دو عدد ویترین برای نمونه های دستی

حدود 100 عدد مقطع صیقلی و نازک صیقلی

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3832
Powered by DorsaPortal