آزمايشگاه زمين شناسي ساختماني

آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

فعالیت های آموزشی  که در این آزمایشگاه انجام می شود عبارتند از:

 درک و تجسم موقعیت عناصر ساختاری خطی و صفحه ای در فضا (بصورت سه بعدی)

درک و تفهیم مفاهیم پایه مانند امتداد، شیب، سمت شیب، شیب ظاهری و حقیقی، میل، گرا، ضخامت حقیقی و ظاهری، عمق، عرض از رخنمون و غیره با کمک ابزار آزمایشگاه

درک مفهوم تصویر سازی کروی و سیکلوگرافی

تمرین و درک روابط هندسی و زاویه ای بین عناصر ساختاری خطی و صفحه ای با استفاده از شبکه اشمیت

 

تجهیزات آزمایشگاه

ماکت ها و مدل های مختلف سه بعدی ساختارهای گوناگون در زمین شناسی ساختمانی

شبکه اشمیت در مقیاس بزرگ

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
4041
Powered by DorsaPortal