آزمايشگاه ژئوتكنيك

در آزمایشگاه ژئوتکنیک، آزمایش­های مربوط به درس­های مکانیک خاک پیشرفته و مکانیک سنگ به شرح زیر انجام می شود:

آزمایش های مکانیک خاک:

آزمایش دانه بندی خاک

آزمایش هیدرومتری

آزمایش حد روانی و حد خمیری

آزمایش هم ارز ماسه

آزمایش تعیین چگالی ویژه

آزمایش تعیین وزن واحد حجم خاک به روش مخروط ماسه

آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

آزمایش تک محوری محصور نشده

آزمایش تراکم

آزمایش تحکیم

آزمایش برش مستقیم

آزمایش نفوذپذیری

آزمایش­های مکانیک سنگ:

آماده سازی نمونه های استوانه ای

آزمایش های تعیین خصوصیات فیزیکی سنگ ها شامل درصد رطوبت، تخلخل (کل و موثر)، جذب آب، دانسیته

آزمایش دوام وارفتگی

آزمایش قابلیت سایش و قدرت سایندگی

آزمایش سختی واجهشی اشمیت

آزمایش سرعت صوت و ثابت های الاستیک دینامیکی

 آزمایش مقاومت بار نقطه ای

آزمایش مقاومت کششی برزیلی

آزمایش برش مستقیم درزه

آزمایش نفوذپذیری

 
  تجهیزات آزمایشگاه 

این آزمایشگاه دارای تجهیزات متعددی به شرح زیر است:

چکش اشمیت

دستگاه التراسونیک

دستگاه لس آنجلس

دستگاه بار نقطه ای

 دستگاه تعیین دوام سنگ

دستگاه ژئوالکتریک

دستگاه پین هول

دستگاه برزیلین

دستگاه برش مستقیم سنگ

دستگاه تعیین نفوذپذیری سنگ

دستگاه برش سنگ

دستگاه مغزه گیری سنگ

 دستگاه سه محوری خاک

دستگاه تک محوری خاک

 دستگاه برش مستقیم خاک

دستگاه تحکیم خاک

دستگاه سی بی آر

قالب و چکش تراکم

دستگاه تعیین نفوذپذیری خاک

لوازم آزمایش دانسیته به روش مخروط ماسه

لوازم تعیین حد انقباض

دستگاه کاساگراند برای تعیین حد روانی خاک

دستگاه مخروط نفوذ برای تعیین حد روانی خاک

 لوازم هیدرومتری خاک 

دستگاه لرزاننده و مجموعه الک­ها

 دستگاه کاوشکر دینامیکی (DCP)

گرم خانه (آون) 80 لیتری

ترازوی دیجیتال

ترازوی مکانیکی

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
4106
Powered by DorsaPortal