آزمايشگاه اتميك

آزمایشگاه اتمیک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی سرویس ارائه می دهد.

انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی: (اندازه گیری عناصر سنگین) توسط دستگاه جذب اتمی مدل Phillips Pu9100  و ابزارهای جانبی از قبیل کوره گرافیتی ، دستگاه هیدرید و ..........

 طیف سنج جذب اتمی می تواند برای تعیین مقدار بیش از 70 نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد. اساس این تکنیک، استفاده از دستگاه جذب برای به دست آوردن غلظت ماده مجهول در نمونه است.

 
 

فرم تعهد جهت استفاده از آزمایشگاه اتمیک

اینجانب                            دانشجوی رشته                          جهت انجام آزمایشات مربوط به پایان نامه  خود ، درخواست استفاده ازآزمایشگاه اتمیک را دارم.

 

نوع آزمایش و تعداد نمونه:

 

نوع و مقدار مواد مورد استفاده:

 

نکات قابل توجه:

دانشجو فقط می تواند در زمانهایی که با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ شده از آزمایشگاه استفاده نماید.

دانشجو موظف است در حین انجام آزمایشات جهت رعایت موارد ایمنی از روپوش ، دستکش و ماسک استفاده نماید.

جبران هرگونه خسارت به لوازم آزمایشگاهی برعهده دانشجو می باشد.

دانشجوموظف است پس از اتمام هر آزمایش وسایل و تجهیزات مورد استفاده را سالم و تمیز تحویل آزمایشگاه دهد.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                 استاد راهنمای پایان نامه

       امضاء                                                                             امضاء

کارشناس آزمایشگاه                                                                         سرپرست آزمایشگاه

      امضاء                                                                             امضاء                                                                                                                                                                                                               

 

برآورد هزینه آزمایش:

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3176
Powered by DorsaPortal