آزمايشگاه زمين شناسي اقتصادي

آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

فعالیت های پژوهشی که در این آزمایشگاه انجام می شود عبارتند از:

مطالعات مینرالوگرافی و کانی شناسی شامل شناسایی کانه ها، ساخت و بافت ، شرایط تشکیل، تیپ کانسار و .... مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

مطالعه کانیهای حاصل از دگرسانی و تعیین انواع دگرسانی ها و رابطه آنها با نوع کانه زایی به منظور شناسایی تیپ کانسار، مرکز سیستم های کانه زایی و عمق یا سطح فرسایش که برای انجام پایان نامه ها تحصیلات تکمیلی ضروری می باشد

مطالعه و شناسایی کانیهای سنگین به منظور تشخیص مناطق مینرالیزه

مطالعات اولیه و پتروگرافی سیالات درگیر

 

تجهیزات آزمایشگاه

چهار دستگاه میکروسکوپ انعکاسی ( یکی مجهز به دوربین )

یک دستگاه بینوکلار

یک دستگاه کامپیوتر

دو عدد ویترین نمونه

100 عدد مقطع صیقلی و نازک صیقلی

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3546
Powered by DorsaPortal