آزمايشگاه تكتونيك تجربي

فعالیت های پژوهشی که در این آزمایشگاه انجام می شود عبارتند از:

 مدلسازی دینامیک کمربند های کوهزایی

مدلسازی دینامیک پدیده های تکتونیکی در مقیاس لیتوسفر

مدلسازی تغییر شکل های غیر تکتونیکی مثل زمین لغزشها، پایداری شیب، ساختارهای برخوردی

مدلسازی تکتونیکی حوضه ها

مدلسازی پدیده های تکتونیک نمک

 

تجهیزات آزمایشگاه

4 دستگاه مدل جعبه ماسه ای با کنترل دستی در اندازه های مختلف و با مواد گوناگون

یک دستگاه مدلسازی جعبه ماسه ای با کنترل اتوماتیک سرعت برای حالت های فشارشی و کششی

دستگاه نمایش پدیده دیاپیریسم

دستگاه نمایش پدیده کنوکسیون در جبه

دستگاه های متعدد و گوناگون مدلسازی پدیده های تکتونیکی و زمین شناسی ساختاری که بسته به نوع پروژه توسط دانشجویان ساخته شده و می شود

انواع مواد مورد نیاز برای مدلسازی مانند ماسه، گچ، رس، رنگ و غیره

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
3321
Powered by DorsaPortal