سلولي و ملكولي

بخش سلولی و ملکولی

این بخش شامل آزمایشگاه های زیر می شود:

1. ژنتیک

2. سلولی و ملکولی

3. میکروبیولوژی

4. اتاق کشت سلول

5. مهندسی پروتیین

از عمده تجهیزات این بخش می توان به دستگاه های زیر اشاره کرد:

·         فلوسیتومتری

·         Real Time PCR

·         PCR گرادیانت دار

·         PCR بدون گرادیانت

·         تانک وسترن

·         انکوباتور CO2دار

·         میکروسکوپ فلورسنتAX70

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
2162
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal