۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

مديريت و كاركنان

عنوان پست سازمانی:  مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
نام ونام خانوادگی : دکتر محمد رضا حیدری
آدرس پست الکترونیکی: m.heidari@ase.ui.ac.ir
عنوان پست سازمانی:  مسئول دفتر
نام ونام خانوادگی : زینب دادور
شماره تماس: 37932056و37932061
تلفکس: 37932098
عنوان پست سازمانی: رئیس گروه برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی: دکتر محسن زمانی
آدرس پست الکترونیک:m.zamani@staf.ui.ac.ir 
شماره تماس:37932019
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی: 
آدرس پست الکترونیکی: 
شماره تماس:37932019
 
عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول تشکیلات، سیستم ها و روشها
نام و نام خانوادگی:ناهید صادق زاده
آدرس پست الکترونیک:
شماره تماس: 37932030
 
عنوان پست سازمانی:کارشناس تشکیلات،سیستم ها و روش ها
نام و نام خانوادگی: 
آدرس پست الکترونیک:
 شماره تماس: 37932431
 
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول بررسی های آماری
نام و نام خانوادگی:الهام منتظری
آدرس پست الکترونیک:e.montazeri@staf.ui.ac.ir
شماره تماس: 37932017
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول گروه سرمایه گذاری و مشارکت
نام و نام خانوادگی: مجتبی حاجی حسینی
آدرس پست الکترونیک: 
شماره تماس:37932063
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/06
تعداد بازدید:
5194
Powered by DorsaPortal