۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

شرح وظایف


گروه تشکیلات و روشها و آموزش و تحول اداری

وظایـــــف :

- - تجزیه و تحلیل مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی واحدهای دانشگاه .

- پیشنهاد حذف و یا ایجاد پستهای سازمانی و یا تغیییر عناوین پستهای سازمانی به هیات اجرایی تشکیلات و نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه .

- تهیه نمودار تشکیلاتی دانشگاه و دانشکده ها و پیشنهاد آن به هیات رئیسه .

- تدوین شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی .

- تجزیه و تحلیل روشهای انجام کار ، مراحل انجام کار ، حذف کارهای تکراری و ادغام پاره ای از مراحل بمنظور افزایش کارآئی و صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی.

- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کارو تحول اداری و بهره وری .

- انجام امور مربوط به جلسات هیات اجرائی تشکیلات و نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه و پیگیری مصوبات مربوطه .

- نیاز سنجی آموزشی برای کارکنان و مدیران دانشگاه .

- برنامه ریزی آموزشی و ارانه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح ودانش و مهارت کارکنان .

- نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی کوتاه مدت و انطباق آن با طرحهای طبقه بندی مشاغل کارکنان .

- نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی بلند مدت کارکنان .

- تنظیم قراردادهای آموزشی با اساتید مربوطه و پیگیری های لازم.

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/18
تعداد بازدید:
844
Powered by DorsaPortal