۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير

شرح وظایف اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

برخی از اموری که در اداره کارگزینی اعضای هیات علمی انجام می شود به شرح ذیل می‌باشد:
- سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
- اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضای هیات در سطح دانشگاه
- تکریم اعضای هیات علمی، پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوط در کمترین زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان
- تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمی جهت پایش فعالیت و تهیه گزارش و آمارهای مورد نیاز
- اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعیت اعضاء هیات علمی با قانون
- ارائه پیشنهاد و یا نظر مشورتی و یا شرکت در کمیته تخصصی که به نوعی با اعضا محترم هیات علمی در ارتباط می‌باشند (کمیته بازنگری آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی- کمیته ترفیع و....)
- انجام امور اداری مربوط به اعضای هیات علمی اعم از استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، انتقال و مأموریت، انتصاب و .... ، مکاتبات با وزارت متبوع و سایر سازمان ها
- تنظیم احکام کارگزینی مربوطه به اعضای هیات علمی
- انجام امور اداری مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/26
تعداد بازدید:
313
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 03137932024 
E-mail: hrm@dean.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal