۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

گروه مهندسی کامپیوتر

 
 
دکتر سعید افشاری
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک s.afshari@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر مریم لطفی شهرضا
رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک m.lotfi@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر محمدرضا شمس
رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک m.r.shams@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر مریم حسینی پزوه
رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک m.hosseini@shr.ui.ac.ir
 
 
 
دکتر امید روزمند
رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک o.roozmand@shr.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/19
تعداد بازدید:
7752
Powered by DorsaPortal