۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

گروه مهندسی برق

 
 
دکتر مصطفی کاظمی
رشته و گرایش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : دانشیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک m.kazemi@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر محسن جنتی
رشته و گرایش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : دانشیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک m.jannati@shr.ui.ac.ir
 
 
 
دکتر محمدحسن امیریون
مدیر گروه مهندسی برق
رشته و گرایش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک :m.amirioun@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر سید سپهرالدین طباطبایی
رشته و گرایش : مهندسی برق - کنترل
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک s.tabatabaei@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر هادی گیوی

رشته و گرایش : مهندسی برق -قدرت
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک : h.givi@shr.ui.ac.ir
 
 مهندس سید ایوب میرطاوسی
رشته و گرایش : مهندسی برق - مخابرات
مرتبه : مربی
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک : a.mirtavoosi@shr.ui.ac.ir
ayoubmirtavoosi@gmail.com
<
 
 
 
 
دکتر سید علی حسین زاده
رشته و گرایش : فیزیک
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک:
 
 
 
 
دکتر محمدرضا اسکندری
رشته و گرایش : مهندسی برق - مخابرات
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک : m.eskandari@shr.ui.ac.ir
 
 
 
دکتر محمدرضا انصاری
رشته و گرایش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک : m.r.ansari@shr.ui.ac.ir
 
 
دکتر ایمان زارع
رشته و گرایش : مهندسی برق - کنترل
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونیک i.zare@shr.ui.ac.ir
مشاهده رزومه 
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/29
تعداد بازدید:
5473
Powered by DorsaPortal