۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

شرح وظایف

وظایف ستاد ملی جمعیت
ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی.

ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقشهای تعیین شده.

ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور.

ـ دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری.

ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون.

ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون.

ـ تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان.

ـ دریافت گزارش نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب.

ـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت».

ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران.
ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط.
ـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/23
تعداد بازدید:
245
Powered by DorsaPortal