۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد

معرفي معاونين آموزشي پيشين

حجت اله سعیدی
دوره تصدی: از تاریخ 17/11/1400 تا 29/11/1402
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: سیستماتیک گیاهی


حمید بهشتی
دوره تصدی: از تاریخ 10/09/1400 تا 17/11/1400
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: مهندسی مکانیک


یوسف شاقول
دوره تصدی: از تاریخ 04/09/1394 تا 10/09/1400
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: فلسفه غرب


سیدابراهیم میرشاه جعفری
دوره تصدی: از تاریخ 22/10/1392 تا 04/09/1394
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: برنامه ریزی درسی


محمدحسین استکی
دوره تصدی: از تاریخ 25/07/1389 تا 22/10/1392
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: مهندسی مکانیک

حسین هرسیج
دوره تصدی: از تاریخ 01/11/1387 تا 25/07/1389
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: علوم سیاسی


سیدعلی اصغر میرباقری فرد
دوره تصدی: از تاریخ 25/08/1384 تا 01/11/1387
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: زبان و ادبیات فارسی

ایرج نحوی
دوره تصدی: از تاریخ 22/08/1380 تا 25/08/1384
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: بیوتکنولوژی


حسین فقیهیان
دوره تصدی: از تاریخ 22/06/1376 تا 22/08/1380
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: شیمی

محمدعلی چلونگر
دوره تصدی: از تاریخ 05/12/1375 تا 22/06/1376
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی در زمان تصدی: تاریخ

سید حمید زرکش اصفهانی
دوره تصدی: از تاریخ 21/12/1372 تا 05/12/1375
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: دامپزشکی

اسحاق طغیانی اسفرجانی
دوره تصدی: از تاریخ 20/05/1372 تا 21/12/1372
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی در زمان تصدی: زبان و ادبیات فارسی

علی رجالی
دوره تصدی: از تاریخ 30/10/1369 تا 19/05/1372
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی: ریاضی

اسحاق طغیانی اسفرجانی
دوره تصدی: از تاریخ 29/02/1366 تا 22/10/1369
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی در زمان تصدی: زبان و ادبیات فارسی

علی ارباب جلفایی
دوره تصدی: از تاریخ 11/10/1364 تا 29/02/1366
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی در زمان تصدی: مهندسی شیمی


دکتر سوزنگر
دوره تصدی: -
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: -
رشته تحصیلی در زمان تصدی: -

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/30
تعداد بازدید:
12905
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal