اطلاعات كلي گروه

مقاطع تحصیلی

کارشناسی ،کارشناسی ارشد، دکتری

تعدادگرایش ها

5 گرایش :

سازه، ژئوتکنیک، مهندسی و مدیریت منابع آب، مدیریت ساخت، محیط زیست

تعداداعضای هیات علمی

15

تعداد کارمندان

3

تعداد دانشجویان

302

تعداد فارغ التحصیلان

451

تعداد و مساحت فضاهای آزمایشگاهی

3 فضا به مساحت تقریبی 604 متر

برون دادهای پژوهشی

21 مقاله

قراردادهای پژوهشی

3

تعداد نشست ها و مراسمات تخصصی و فرهنگی

12 نشست تخصصی علمی

11میهمان خارجی دعوت شده

6 نشست فرهنگی و جشن های دانشجویی

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/02
تعداد بازدید:
5936
Powered by DorsaPortal