آزمايشگاه ماشين 1

سرپرست آزمایشگاه: دکتر امین خدابخشیان

کارشناس آزمایشگاه: مهندس عزیزی

هدف از این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان با ماشین هایDC وAC و ترانسفورمرهای تک فاز و سه فاز است.

 آزمایش‌هائی که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند عبارتند از:

      آزمایش اول: بررسی مشخصه ماشین DC سری،  DC  شنت، کمپوند بلند و کوتاه، اضافی نقصانی و رسم صنعتی مداری آنها.

      آزمایش دوم: بررسی مشخصه ماشینDC به صورت تشریح ، بررسی گشتاور موتور سری، بررسی عکس العمل آرمیچر، بررسی موتورDC با قطب های کمکی و تغییر جهت دور موتور، بررسی یک ژنراتور تحریک سری.

      آزمایش سوم: بررسی مشخصه ماشیینAC تک فاز، سه فاز و موتور پله ای به صورت تشریح.

      آزمایش چهارم: بررسی مشخصه یک ژنراتورDC در حالت سری، شنت و رسم منحنی های آنها موتور تحریک جدا.

      آزمایش پنجم: بررسی مشخصه یک ژنراتورDC در حالت کمپوند، بلند، کوتاه، اضافی و نقصانی رسم منحنی های آنها.

      آزمایش ششم: بررسی مشخصه ماشین یونیورسال در حالتDC وAC و رسم منحنی های آنها و مقایسه توان های هر یک، بررسی مشخصه یک موتور تک فاز و رسم منحنی های آنها.

      آزمایش هفتم: بررسی مشخصه ماشین سه فاز در حالت ستاره و مثلث در حالت باری و بی باری و رسم منحنی های آنها.

      آزمایش هشتم: بررسی مشخصات ترانس تک فاز، به دست آوردن نسبت ترانس در حالت بی باری، مشخص کردن پلاریته ترانس، بررسی مشخصات ترانس در حالت باردار، اتصال ترانس در حالت بی بار، اسکوپ و بررسی اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ ورودی و اختلاف فازهای بین ولتاژ ورودی و خروجی.

      آزمایش نهم: بررسی مشخصات منحنی هیسترزیس ترانس تک فاز، بررسی تلفات آهن و مس، اندازه گیری دمای هسته و تلفات آن، بررسی درصد رگولاسیون در حالت 0.25 ، 0.55 و 0.75 .

      آزمایش دهم: بررسی مشخصات ترانس سه فاز در حالت مثلث و ستاره در حالت باری و بی باری و رسم منحنی های آنها.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
8932
Powered by DorsaPortal