پژوهشگران پسادکتری

عکس

 نام و نام خانوادگی

 گرایش

استاد راهنما

 پست الکترونیک

  علی خراسانی فردوانی
مهندسی برق - قدرت
 دکتر رحمت الله هوشمند  ferdavani@ieee.org
   مهدی زمانی جوهرستانی  مهندسی برق - الکترونیک دکتر پیمان معلم
 mehdizamani60@gmail.com
  ساعد مرادی
 مهندسی برق - الکترونیک  دکتر پیمان معلم  saed.moradi@gmail.com
  محمد مرادی قهدریجانی
 مهندسی برق - قدرت دکتر بهزاد میرزائیان
 mmghahderijani@yahoo.com
  محمد مسعود نمازی
مهندسی برق - کنترل
دکتر حمیدرضا کوفی گر
 m.namazi@eng.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/11
تعداد بازدید:
5376
Powered by DorsaPortal