گرایش ها و مقاطع تحصیلی

 
 

گروه آموزشی و گرایشها

مقاطع

گروه آموزشی

رشته و گرایش

کارشناسیارشددکتری

مهندسی برق

 
 مهندسی برق
*
  
مهندسی برق- الکترونیک

*

مهندسی برق - قدرت

 
*

مهندسی برق - کنترل

 *
*

مهندسی برق - مخابرات - مخابرات سیستم


*
*
 مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
  * 
مهندسی برق - قدرت -  سیستمهای قدرت
  * 
 مهندسی برق- الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتال
  * 
  مهندسی برق - الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیک
  * 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/07
تعداد بازدید:
4806
Powered by DorsaPortal