کارشناسان


 عکس

 نام و نام خانوادگی

 پست

 تلفن دفتر

 پست الکترونیک

 

 

 

  مهتا احمدی

 کارشناس آموزشی و کارشناس آزمایشگاه

 37932772

mahtaahmadi9397@gmail.com

 

 سکینه شیرازی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935649

fars423@gmail.com

 

سعید صالحی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935652

 s.salehi1975@yahoo.com

 

 مریم طغیانی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935658

 toghyani.ma@yahoo.com

 

 حسین عزیزی پور

 کارشناس آزمایشگاه

 37937055

azizhossein@yahoo.com

azizipour.h417@gmail.com
   صغری کفاشی متصدی امور دفتری

37935631

37933071
 kafashielham@gmail.com
 مسیح محمد شفیعی  مسیح محمد شفیعی  کارشناس گروه مهندسی برق  4563shafiee.ui@gmail.com
   محبوبه نریمانی  کارشناس آموزشی  37937051  mahboubehnarimani57@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/13
تعداد بازدید:
7584
Powered by DorsaPortal