آزمایشگاه فشار قوی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر رحمت اله هوشمند

 کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدرضا مختاری

 آزمایشگاه فشار قوی از جمله آزمایشگاه های مهم صنعتی است که با هدف تست انواع تولیدات و تجهیزات صنعتی از نظر قدرت عایقی و تحمل ولتاژهای دائمی و گذرا مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایش‌هائی که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند عبارتند از

آزمایش 1: آشنایی با سیستم زمین الکتریکی

آزمایش2: تولید و اندازه گیری ولتاژ AC.

آزمایش 3: تولید و اندازه گیری ولتاژDC

آزمایش4: تولید و اندازه گیری ولتاژ غیرپریودیک (ایمپالس).

آزمایش 5: ساخت ولتمتر فشار قوی

آزمایش 6: آزمون شکست الکتریکی هوا روی الکترودهای مختلف

آزمایش 7:‌ کرونا

آزمایش 8: ولتاژ شکست گاز در میدانهای الکتریکی یکنواخت (قانون پاشن).

آزمایش9: شکست در عایق‌های مایع

آزمایش10: شکست در عایق‌های جامد (مقره‌ها).

آزمایش 11: تست دستکش ایمنی

آزمایش 12: تست کابل های فشار قوی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/26
تعداد بازدید:
4146
Powered by DorsaPortal